interkativ formgivning

Digitala publikationer ger möjligheten till tvåvägskommunikation och interaktion på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Den digitala infrastrukturen som idag finns tillgänglig för alla, ger oss möjligheten att arbeta med interaktiv utformning. Utöver snygg digital design och layout så är det också viktigt att alltid se på möjligheterna att kommunicera interaktivt med mottagaren direkt. Det kan vara via sociala medier, Instagram, men även direkt via mobilen, sms, eller på annat sätt. Bra kommunikation är anpassad till teknisk plattform, målgrupp, målsättning och den är framförallt mottaglig.

INTERAKTIV design förbättrar resultatet

Arbeta t.ex. med en flerstegskampanj i flera medier parallelt där både bilder och budskap på t.ex. Instagram tillsammans med ”youbemovies”, och kanske en blogg som er VD arbetar med. Länka budskapen till hemsidan, till en ny produktserie, eller en önskad image. Gör detta veckovis kontinuerligt och på rätt sätt, så når ni ut mångfalt mycket längre än ni kunnat ana. Det också till en kostnad som är långt under vad vi är vana med från den traditionella marknadsföringen.

Det finns en anledning till att Sveriges största företag endast har 4 200 besökare i snitt då en bloggare har 1,2 miljoner på samma period. 

Kontakta oss